• ivyl
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2013

8910 0353 500
Reposted fromwiq wiq viaAluslaw Aluslaw
2151 d0ed
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viaAluslaw Aluslaw
9595 0185 500
LIKE I GIVE A FUCK
Reposted frompajlot pajlot
7750 96a4
Reposted fromkitake kitake viadrozdzi drozdzi

February 23 2013

Reposted frombearbeer bearbeer viainina inina
9724 bfee 500
Reposted fromfunga funga viaAluslaw Aluslaw

February 15 2013

1386 8442 500
Nie ma sposobu wykazania, że lepiej jest być, niż nie być.
Reposted fromxempx xempx viaAluslaw Aluslaw
 
 
 
Reposted fromthebigbangtheory thebigbangtheory viaczarny czarny

February 14 2013

4705 dcdd 500
Reposted fromsosna sosna viaAluslaw Aluslaw
Reposted fromMaluetar Maluetar viaAluslaw Aluslaw
4515 36f9 500

beckaxbad:

casual FSM flying over jerusalem

Reposted frombwana bwana viaAluslaw Aluslaw
3128 b3f6 500
Reposted fromLiam Liam viaAbad Abad
W knajpie pułkownik zagaduje Rżewskiego:
- Poruczniku, jak wy to robicie, że praktycznie cały miesiąc dzień w dzień wieczorem przesiadujecie w knajpie, pijecie na umór i cały czas macie pieniądze? Mi ledwo na kilka dni starcza.
- A co pułkownik robi, jak wypłatę dostaje?
- No, normalnie przynoszę do do domu i daję żonie, a ona mi część wydziela.
- Eee... to żadna polityka. Nie macie podejścia do swojej żony. Wróćcie do domu. Podejdźcie do niej od tyłu, klepnijcie w zadek, ugryźcie lekko w szyję i złapcie za cycki, to gwarantuję, że wam da jakąś kasę na wódkę. Kobiety w każdym wieku to lubią...
Pułkownik ucieszył się z rady. Wraca do domu. Żona zmywa. Podchodzi do niej o tyłu. Prask ją w zadek, gryzie w szyję i łapie za cycki, a ona na to:
- Co tam, poruczniku? Pieniędzy znowu wam potrzeba?
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaAbad Abad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl